image with artdirection

Our Purpose

To support our communities to build a thriving, inclusive and equitable Taranaki.

Kia toka ia nei te ara whakakaha i te hapori, kia toitū te whenua, kia toitū te tangata, kia toitū te maunga.